Kultúrno výchovné o.z. Láčho Drom

Základné informácie

Kultúrno – výchovné občianske združenie Láčho drom v zastúpení štatutárom Mgr. Vladimírom Sendreiom  od svojho vzniku (1997) pôsobí v okrese Poltár – Novohrad. Aktívne spolupracuje so samosprávami, záujmovými organizáciami, tretím sektorom. Prioritne sa venuje integrácii rómskeho obyvateľstva medzi majoritu a odstraňovaniu diskriminácie sociálne vylúčených osôb formou kultúrno-vzdelávacích a osvetových podujatí. V spolupráci s relevantnými inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí sa podieľa nielen na riešení rómskej otázky, ale aj prevencii proti separácii a segregácii. Má bohaté skúsenosti získané pri realizácii mnohých projektov v spolupráci s podpornými sieťami v rámci banskobystrického kraja, aj mimo neho. Svojimi dlhoročnými realizovanými projektmi prispieva k zachovaniu rómskej kultúry a tradícii a kultúrnymi aktivitami sa dlhodobo snaží zviditeľňovať rómsku kultúru doma i v zahraničí – a to s cieľom odstraňovať priepasť medzi Rómami a Nerónami a viesť (najmä) mladých k tolerancii. Od roku 2009 členom Slovenskej siete proti chudobe, členom siete organizácií medzinárodnej organizácie SPOLU, partnerom OZ Ľudia proti rasizmu a držiteľom ocenenia Gipsy Spirit za úspešnú realizáciu projektov. Je známy občiansky aktivista, v roku 2010 sa stal ambasádorom programu Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, v roku 2011 sa stal ambasádorom Roka dobrovoľníctva. Zároveň pôsobí aj ako poradca Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a poradca Splnomocnenca vlády SR pre občiansku spoločnosť a od roku 2015 je členom Výboru národnostných menšín Úradu vlády SR.

Pozdravujeme zástupcov Platforiem a Komisie pre rómske záležitosti

v nadchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávy vám prajeme správny výber zástupcov z vašich komunít, ktorí budú úzko spolupracovať na plánoch, ktoré boli zadefinované počas aktivít projektu „Sieťovanie“

esf

Propagácia projektu „Sieťovanie“

Hnúšťanský hlas – kultúrno-spoločenský mesačník obyvateľov Hnúšte a okolia, 4/2022.

https://mesto.hnusta.sk/mesto/hnustansky-hlas/

Brožúra „Sieťovanie“

dávame všetkým do pozornosti finálnu verziu brožúry z projektu „Sieťovanie“, ktorá prináša súhrn výsledkov a výstupov projektu

nájdete ju tu: Brožúra „Sieťovanie“ – Láčho-drom (sendrei.eu)

 

Milí čitatelia a milé čitateľky,

 prinášame Vám súhrn informácií o ranej starostlivosti a súvisiacich témach za mesiac máj 2022 z nášho portálu OdPerinky.sk. Prajeme Vám príjemné čítanie.

 

  1. Článok o tom, prečo je dôležité podporiť emocionálnu inteligenciu dieťaťa a ako to robiť: Emocionalita a rozvoj emocionálnej inteligencie u detí a špecifiká práce s emóciami u detí z vylúčených komunít – OdPerinky.sk
  2. Odporúčania, ako vyberať knihy pre bábätka vo veku 0-3 roky: Knihy pre bábätka vo veku 0-3 roky – OdPerinky.sk

Váš tím OdPerinky.sk

Pozvánka na festival:

OZ Úspešný život a OZ Wellinger vás pozývajú na kultúrno-spoločenskú akciu v divadle B.S.Timravy v Lučenci

Pozvánka na festival:

Vo štvrtok 5.5.2022. o.15hod 🎤🎼🎵v nádhernom meste v mojej srdcovke Rimavská Sobota koncert Sendreiovcov gypsi band na námestí …
Budeme radi keď nás dôjdete povzbudiť – temperament našej hudby sľubujeme.

Pozvánka na festival:

„Poďme zachovať spoločne Rómsku pieseň“

odkaz tu:

esf

Nadácia pre deti Slovenska

posielame link na aktuálne výzvy Nadácie pre deti Slovenska:
https://www.nds.sk/kategoria/vsetky-clanky/aktualne-vyzvy/

a osobitne pomoc jednorodičovským rodinám: Hodina deťom: Prostredníctvom individuálnej podpory pomôžeme jednorodičovským rodinám (nds.sk)

esf

Výzva IUVENTA

Dobrý deň,

Do 11.4.2022 do 12:00 hod. je možnosť podať žiadosť o štátnu dotáciu na projekt v oblasti práce s mládežou.

Konzultácie sú možné do 4.4.2022.

Všetky informácie k výzve nájdete cez tento link:

https://www.iuventa.sk/dotacie-v-oblasti-prace-s-mladezou/

IUVENTA zorganizuje aj informačné webináre k výzve.

Termín oznámim alebo samostatne sledujte sociálne siete – napr. IUVENTA Facebook stránku. https://www.facebook.com/iuventa

Oprávnení žiadatelia so sídlom v BB kraji si môžu dohodnúť aj individuálne konzultácie k projektovým nápadom/zámerom, obsahu projektu.

A to registráciou cez tento link:

https://forms.office.com/r/rgfnCcP6ej

Prosím, je naozaj potrebné prečítať si celú výzvou a s ňousúvisiace dokumenty a pozrieť online formulár, než sa pustíte do príprav projektovej žiadosti.

Skontrolujte si, či ste v stave do 11.4.2022 dať dokopy všetky potrebné prílohy.

Veľa úspechov prajem.

S pozdravom

Ing. Darina Diošiová

Regionálna koordinátorka – Banskobystrický kraj

Odbor podpory práce s mládežou

Mobil: +421 907 992 975

E-mail: darina.diosiova@iuventa.sk

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže / IUVENTA – Slovak Youth Institute

Karloveská 64
842 58 Bratislava 4

Slovensko / Slovakia

www.iuventa.sk

www.erasmusplus.sk

www.eurodesk.sk

www.eurodesk.eu

esf

Spoločne za život bez diskriminácie

Pozvánka na konferenciu
Združenie Utopia a Únia rómskych materských centier Vás pozývajú na konferenciu Spoločne za život bez diskriminácie, ktorá sa uskutoční dňa 24. 3. 2022 od 11:00 do 15:00 v Banskej Bystrici v priestoroch Hotela Arcade na Námestí SNP číslo 5.

ROOTS-konferencia-BB-pozvanka-final

esf

REPORTÁŽ

Vlado Sendrei je rómsky aktivista, športovec, ale hlavne úspešný umelec. Ako prebiehala tvorba hudby pre film Sherlock Holmes? Čo zažil na premiére v Londýne? Ako sa zmenil život rómov na Slovensku za posledných 20 rokov? A čo treba v regiónoch zmeniť, aby sa pohlo nie len s touto problematikou?

Odpovede na tieto otázky nájdete v rozhovore na Youtube a na podcastových službách. Spotify: https://open.spotify.com/show/769wMEs… Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast… Google podcast: https://podcasts.google.com/feed/aHR0… 00:00

Rómsky aktivista 03:05

Futbalista 06:05

Hudba pre Sherlock Holmes 11:38

Najbližšie plány a projekty 12:40

Život rómov na Slovensku 14:37

Rómska problematika – čo zmeniť? Veľké problémy si žiadajú veľké riešenia. Aj Novohrad môže znova zažiť hospodársky zázrak – staňme sa regiónom inovácií. Hľadáme partnerov, ktorým naša vízia rozbúcha srdce. Pridajte sa k nám! Instagramy: https://www.instagram.com/nadsenci_ro…

Facebooky: https://www.facebook.com/groups/78285… #VladoSendrei #Sendreiovci #SherlockHolmes #vykrikzregionov #hudba #centrumrozvojainovacii #šport #romovia #dobrovolnictvo #regióny #Slovensko #rozhovor #podcast

esf

 

Milí spolupracovníci,

v Nadácii Milana Šimečku štartujeme projekt určený mladým ľuďom vo veku 15 – 24 rokov, ktorí majú záujem sa aktívne zapájať do diania vo svojej komunite. Naším zámerom je poskytnúť im zručnosti a priestor na komunikovanie problémov, ktoré sa ich dotýkajú.
Dovoľujeme si Vás osloviť ako komunitné centrum za účelom spolupráce v rámci projektu a zároveň aj s prosbou o oslovenie mladých ľudí žijúcich vo Vašej obci a sprostredkovania informácie. V prílohe je výzva, ktorú sme vypublikovali aj tu, a ktorú môžete použiť na regrutáciu mládežníkov / mládežníčok do projektu. Veľmi nám pomôže, ak posuniete túto informáciu podľa Vášho uváženia aj školám, klubom či neformálnym partiám.

V dobe trvania projektu by sme radi spolupracovali s 12 – 15 člennými mládežníckymi skupinami na kampaniach smerovaných k lokálnym aktérom. Boli by sme Vám preto vďační, ak by ste nám v tomto smere poskytli pomoc a stali sa naším partnerom a zároveň kontaktným bodom a pomohli nám s vytvorením takejto komunitnej skupiny. Rovnako by sme boli veľmi radi, ak by ste sa zapojili aj v rámci realizácie samotného projektu a boli jeho súčasťou.

Projekt bude pozostávať z niekoľkých fáz, počas ktorých plánujeme osobné stretnutia priamo v obciach.

Február 2022: Konzultácia a facilitované stretnutie so skupinou so zámerom identifikovania potrieb a prekážok, ktoré pociťujú mladí ľudia v súvislosti so sociálnou inklúziou.

Máj – Jún 2022: Tréningy, počas ktorých s prizvanými lektormi pripravíme komunikačné kampane využívajúce pozitívne naratívy a inovatívne formy zvolené na základe potrieb danej skupiny.

Júl – September 2022: Realizácia samotných kampaní, ktoré pripravia zapojení mladí ľudia v spolupráci s našimi mentormi.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu ochotu a čas, budeme radi, ak sa tento projekt stane príležitosťou na nadviazanie ďalšej spolupráce. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

S pozdravom a prianím pekného dňa,
Karin Holosová & Zuza Bošeľová

Nadácia Milana Šimečku
Svoradova 5, 81103 Bratislava
00421915610886
esf
Dobrý deň,
v linku Vám zasielam zaujímavú výzvu Férovej nadácie O2:
S pozdravom
KVOZ Láčho drom

esf

V regionálnych denníkoch pribudli tlačové správy o priebežných výsledkoch aktivít projektu „Sieťovanie“

Môžete si ich prečítať tu:

https://www.echoviny.sk/v-regionoch-gemer-malohont-a-novohrad-vznikol-novy-projekt-zamerany-na-marginalizovane-romske-komunity/

https://novohradske.sk/v-regionoch-gemer-malohont-a-novohrad-vznikol-novy-projekt-zamerany-na-marginalizovane-romske-komunity/

https://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/v-regionoch-gemer-malohont-a-novohrad-vznikol-novy-projekt-zamerany-na-marginalizovane-romske-komunity/

esf

Na tomto webovom portáli môžete po prihlásení pridávať svoje komentáre. Podrobnejší postup vám čoskoro sprístupníme na tomto mieste

esf

 

Dňa 31.8. 2021 prebehlo stretnutie na meste Hnúšťa s primátorom mesta PhDr. Romanom Lebedom, Mgr. Vladimírom Sendreiom  a Mgr. Marošom Oláhom, kde predmetom stretnutia bolo nadviazanie spolupráce s mestom Hnúšťa – Memorandum o spolupráci pri začleňovaní Rómov do spoločenského života, zintenzívniť občiansky aktivizmus rómskej menšiny, zlepšiť prístup k informáciám o VS a zvyšovanie participácie na správe vecí verejných ako aj napomôcť pri riešení jej akútnych problémov. Na stretnutí bol predstavený projekt: Podpora sieťovania rómskych občianskych aktivistov (Kód projektu: 314011Q481) realizovaný KVOZ Láčho Drom Kokava nad Rimavicou  v rámci lokálnych komunít regiónu Gemer-Malohont-Novohrad, kde sú zapojení rómski aktivisti mesta Hnúšťa. Primátor aktivitu projektu prijal veľmi pozitívne a veľmi sa potešil, že takéto niečo sa deje v meste Hnúšťa. Ponúkol dokonca užšiu spoluprácu, kde by mohol prezentovať ako funguje samospráva, s akými problémami sa v meste stretávajú a s čím by zapojení rómski aktivisti boli nápomocní. V rámci stretnutia boli s primátorom Hnúšte komunikované rôzne problémy a lokality mesta, kde sme sa zhodli na rôznych víziách riešenia problémov spojených s bývaním, hygienou, vzdelávaním, zamestnaním, ktoré jednotlivé lokality trápia.

Pozvánka

Vo štvrtok 5.5.2022. o.15hod 🎤🎼🎵v nádherrnom meste v mojej srdcovke Rimavská Sobota koncert Sendreiovcov gypsi band na námestí …
Budeme radi keď nás dôjdete povzbudiť – temperament našej hudby sľubujeme.

Máte záujem o spoluprácu?

Menu