Partneri projektu

Neformálne partnerstvá s relevantnými inštitúciami zapojenými do realizácie Projektu: Obec Kokava nad Rimavicou • Sprístupnenie informácií o aktivitách a činností jednotlivých Komisií pri obecnom zastupiteľstve • Rešerš prijatých opatrení ObZ a…
Zobraziť viac
Menu